تبلیغات
انجمن حمایت از خانواده ها و بیماران پی . ك . یو - انجمن حمایت از خانواده ها و بیماران پی.ك.یو

انجمن حمایت از خانواده ها و بیماران پی.ك.یو

دوشنبه 22 شهریور 1389 03:11 ب.ظ

نویسنده : رئیس هیئت علمی انجمن آقای دكتر شاداب صالح پور

مؤسسه ای غیرانتفاعی و خیریه با هدف رسیدگی و كمك به وضع غذایی ، دارویی و تأمین امكانات آموزشی و پرورشی این كودكان معصوم و همچنین حمایت عاطفی و روانی از خانواده های مضطرب و درگیر آنها آغاز به كار نموده است .متأسفانه در شرایط موجود به تنهایی قادر به اجرای برنامه های خود نمی باشند و برای رفع نیازمندیهای زیر دست یاری به سوی هم وطنان توانمند و مسئولین دلسوز كشور دراز می كند .

1-تأمین بودجۀ كافی برای تهیۀ چند نوع مادۀ غذایی با فنیل آلانین كم مانند آرد، ماكارونی، پودر تخم مرغ ، برنج و بیسكوئیت.

 2- اقدام به تأمین بیمه های درمانی .

3- تأمین امكانات تحصیلی و پذیرش كودكان عقب مانده .

4 تهیۀ مكان مناسب برای ارائۀ خدمات و مشاوره های پزشكی،غذایی،دارویی به كودكان و برقراری ارتباط نزدیك با خانواده ها در رسیدگی به نیاز متعارف آنها.

5-الحاق بیماران این گروه به سیستم بیماری های خاص كشور.

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -