تبلیغات
انجمن حمایت از خانواده ها و بیماران پی . ك . یو - فراوانی پی.ك.یو :

فراوانی پی.ك.یو :

دوشنبه 22 شهریور 1389 03:13 ب.ظ

نویسنده : رئیس هیئت علمی انجمن آقای دكتر شاداب صالح پور

فراوانی پی.ك.یو در بین سفید پوستان به طور كلی در حدود یك در هر 10000 تولد است ولی این مقدار از جمعیتی به جمعیت دیگر متفاوت است جدول زیر را در چند جمعیت نشان می دهد . چنان كه مشاهده می شود فراوانی پی.ك.یو از یك مورد در هر 3097 تولد در سیسیل تا یك مورد در هر 120000 تولد در ژاپن متغییر است . در ایران فراوانی پی.ك.یو توسط گروه تحقیقاتی یك مورد در هر 3627 تولد تخمین زده شده است . بالا بودن فراوانی در ایران همانند تركیه به علت میزان بالای ازدواج فامیلی در این كشور می باشد.

جمعیت

فراوانی

جمعیت

فراوانی

ایران

1 در هر3627 تولد

یونان

1 در هر 19000 تولد

سیسیل

1 در هر 3097 تولد

شمال ایتالیا

1 در هر 15000 تولد

تركیه

1 در هر 4370 تولد

اسپانیا

1 در هر 10000 تولد

 

 

سفیدپوستان      (به طوركلی )

1 در هر 10000 تولد

چین

1 در هر 160000 تولد

ژاپن

1 در هر 120000 تولد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 12 بهمن 1389 05:13 ب.ظ