تبلیغات
انجمن حمایت از خانواده ها و بیماران پی . ك . یو - تست های تشخیصی پی.ك.یو

تست های تشخیصی پی.ك.یو

دوشنبه 5 مهر 1389 02:28 ب.ظ

نویسنده : رئیس هیئت علمی انجمن آقای دكتر شاداب صالح پور

تست های تشخیصی نقش تعیین كننده ای در روند بررسی و نیز تشخیص قطعی بیماری PKU دارند. این تست ها به دو دستۀ كلی تقسیم می شوند :

1-     تست هایی كه میزان فنیل آلانین خون را می سنجند .

2-     تست هایی كه متابولیت های فنیل آلانین را در ادرار اندازه می گیرند.

حد بالای طبیعی فنیل آلانین خون چه در كودكان و چه در بزرگسالان در حالت ناشتا حدوداً 120 میكرومولار (2میلی گرم در دسی لیتر) است.اگر میزان فنیل آلانین از این میزان بیشتر باشد و سایر معیارهای تشخیصی نیز برقرار باشد،تشخیص PKU داده می شود.

یك روش مهم برای اندازه گیری میزان فنیل آلانین خون استفاده از كروماتوگرافی است كه در حال حاضر عمدتاً به صورت HPLC  انجام می شود . این روش امكان سنجش هم زمان چندین اسید آمینه را فراهم می كند و این امر به خصوص از این جهت اهمیت دارد كه برای تشخیص  PKU علاوه بر میزان فنیل آلانین اندازه گیری میزان تیروزین خون نیز لازم است .
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -